Sebutkan Ciri-Ciri Pantun dan Contoh Soalnya!

Sebutkan Ciri-Ciri Pantun dan Contoh Soalnya!

paket-wisatabromo.com- Sebutkan Ciri-Ciri Pantun dan Contoh Soalnya! Pertanyaan ini berkaitan dengan materi pelajaran bahasa Indonesia SMP MTs Kelas 7 semester 1.

Sebutkan Ciri-Ciri Pantun dan Contoh Soalnya!

Berikut ini adalah penjelasannya.

Apakah pengertian ciri-ciri? Berdasarkan KBBI daring, Ciri-ciri adalah tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain.

Pengertian lain dari ciri-ciri adalah tanda pada organisme yang merupakan interaksi antargen atau antargen dan lingkungan. Secara linguistik, ciri-ciri adalah tanda atau sifat suatu bentuk kebahasaan.

Apakah pantun itu? Sejauh mana kita mengenal pantun? Bagaimana kalau kita mengenal lebih dalam lagi tentang pantun? Pantun merupakan salah satu bentuk karya sastra yang terikat dengan aturan.

Pada umumnya, pantun dideskripsikan sebagai berikut: Terdiri dari 4 baris Tiap baris terdiri dari 9-10 kata 2 baris pertama disebut sampiran, sementara 2 baris berikutnya disebut isi pantun

Diceritakan, bahwa pantun muncul pertama kali dalam sejarah melayu. Selain itu, pantun terdapat dalam beberapa hikayat-hikayat yang melegenda. Pantun serupa karma dari kata parik dalam bahasa Jawa.

Parik sendiri artinya pari atau paribahasa. Dalam bahasa melayu peribahasa. Sementara di India sendiri pantun serupa Umpama atau Seloka.

jadi, ciri-ciri pantun adalah tanda khas yang membedakan pantun dari yang lain.

Sebutkan Ciri-Ciri Pantun dan Contoh Soalnya!

Berikut adalah ciri-ciri pantun dan contoh soalnya.

A. Ciri-Ciri Pantun

a. Memiliki 4 baris, 2 sampiran dan 2 baris isi

b. Setiap baris memuat 8-12 suku kata

c. Sampiran adalah pengantar untuk menyampaikan isi pantun. Meskipun kadang tak ada hubungannya dengan isi namun rima sampiran menjadi penunjuk rima isi

d. Berakhiran a-a-a-a atau a-b-a-b bisa juga b-a-b-a

B. Contoh Soal Pantun

Mengenal Pantun yang ketujuh adalah mengenal soal yang berkaitan dengan pantun.Berikut ini adalah beberapa contoh soal berkaitan dengan pantun.

1. Pohon salak banyak berduri

Anjing berkais di tepi gua

Kawan galak rendah dicari …

Untuk melengkapi pantun tersebut, larik yang paling tepat adalah …

A. Dagang berurai air mata

B. Teman menangis jarang bersua

C. Dari mana puisi melayang

D. Mandi berurai bunga melati

2. (1) Kalau anda ingin cerdas

(2) Pergi ke pasar beli talas

(3) Sebelum  makan rebus dulu

(4) Siang malam baca buku

Larik-larik kalimat acak tersebut akan menjadi pantun bila disusun dengan urutan …

A. 1 – 4 – 3 – 2

B. 2 – 3 – 1 – 4

C. 3 – 2 – 1 – 4

D. 4 – 2 – 1 – 3

3. Dari rawa tertatih-tatih

Duduk termenung di tepi telaga

Jadi siswa rajin berlatih

Sesudah tamat siap kerja

Pantun jawaban yang tepat terhadap pantun tersebut adalah …

A. Mau ke mana gunung dikejar

Sudah tinggi banyak berduri

Terima kasih nasihat belajar

Tentu akan ku nanti

B. Beli tikar berpuluh-puluh

Dipakai duduk berdua-dua

Pastilah tercapai cita-cita

Bila belajar bersungguh-sungguh

C. Kerja keras mencari uang

Uang didapat beribu-ribu

Dari mana aku datang

Tidak perlu kami tahu

D. Sukar sungguh menjala teri

Dikejar menghilang terus berlari

Belajar haruslah setiap hari

Untuk bekalmu nanti

4. Banyak bulan perkara bulan

Tidak semulia … (1)

Banyak Tuhan perkara Tuhan

Tidak semulia Tuhan …(2)

Kata-kata yang tepat untuk melengkapi larik pantun tersebut adalah …

A. (1) bulan purnama, (2)Yang Pengasih

B. (1) bulan di angkasa, (2)Maha Perkasa

C. (1) bulan puasa, (2)Yang Kuasa

D. (1) bulan seribu bulan, (2)Maha Penyayang

5. Taman bunga taman yang indah

Tempat bermain anak balita

[…]

[…]

Larik yang tepat untuk melengkapi isi pantun tersebut adalah …

A. Masa muda masa ibadah

Kelak hidupmu jadi aman

B. Mari kita giat beramal

Supaya dirimu menjadi lebih baik

C. Tekunlah kamu jalankan ibadah

Agar hidupmu senantiasa senang

D. Jika kamu tekun ibadah

Damai akhirat hidup Bahagia

Baca:

1. Jelaskan Pengertian Pantun!-Unduh

2. Sebutkan Unsur Pantun!-Unduh

3. Sebutkan Fungsi Pantun!-Unduh

4. Sebutkan Struktur Pantun!-Unduh

5. Sebutkan Jenis Pantun beserta Contohnya!-Unduh

Demikian jawaban yang tepat berkaitan dengan pertanyaan mengenai Sebutkan Ciri-Ciri Pantun dan Contoh Soalnya! Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *