Makna dalam Cerpen : Tersurat, Tersirat, Simbol, dan Contoh Soalnya

Makna dalam Cerpen :  Tersurat, Tersirat, Simbol, dan Contoh Soalnya

Paket-wisatabromo.com – Makna dalam cerpen terdiri atas makna tersurat, tersirat dan dan makna simbol. Makna adalah maksud pembicara atau penulis; pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.

Makna dalam Cerpen

Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai makna tersurat, tersirat, dan makna simbol dalam cerpen.

Makna Tersurat

Makna ini sama artinya dengan makna eksplisit. Pengertian makna tersurat adalah makna atau arti di dalam kata, frasa, klausa, kalimat  dalam cerpen.

Untuk mengetahuinya, cukup dengan dengan membaca sekilas karena telah ditulis secara jelas. Selain itu, kosakata yang digunakan adalah kosakata keseharian saja.

Contoh Soal

Perhatikan kutipan cerpen berikut ini!

Pada suatu hari, Kancil merasa sangat lapar. Dia berjalan ke sana kemari, tetapi tidak mendapatkan makanan.

Ketika hari sudah sore, Kancil melihat Kea sedang asyik memakan pisang di atas pohon. Nikmat betul kelihatannya.

Kancil ingin sekali menikmati pisang itu. Akan tetapi, bagaimana caranya mengambil pisang itu?

Ia tak bisa memanjat pohon. Jika ia meminta kepada kera, ia berpikir kalau kera pasti tidak memberinya. kancil pun menemukan ide.

Ia melempari Kera dengan batu-batu kecil. Mula-mula Kera tidak peduli. Kera tidak berputus asa dan ia terus masih melempari kera.

Ia berusaha agar Kera marah. Lama kelamaan Kera menjadi kesal dan marah. Ia balik melempari Kancil.

Mula-mula Kera melempar dengan kulit pisang. Setelah kulit pisang habis, Kera melempari Kancil dengan pisang.

Kancil pura-pura kesakitan, sehingga Kera semakin bersemangat melemparinya. sehingga semua pisang yang ada di pohon tersebut digunakan untuk melempari Kancil.

Kera akhirnya merasa puas lalu meninggalkan pohon itu. ide cemerlang Kancil berhasil.  Setelah kera pergi, Kancil mulai mengumpulkan pisang yang berserakan. Dimakannya pisang-pisang itu dengan santainya.

Makna dalam cerpen
Makna tersurat dari kutipan cerpen di atas adalah….

A. Kancil dimusuhi Kera karena Kancil sering berbuat jahil.

B. Dengan akalnya, kncil dapat memakan pisang tanpa harus memanjat.

C. Kera berbaik hati memberikan makanannya kepada Kancil.

D. Karena kecerdikannya, Kancil berhasil membuat kera marah.

Pembahasan:

Makna tersurat atau makna eksplisit  adalah makna dalam kata/frasa/klausa/kalimat yang dapat diketahui hanya dengan membaca sekilas karena telah dituliskan secara jelas.

Setelah membaca teks cerita tersebut secara sekilas, pembaca dapat mengetahui bahwa Kancil dapat memakan pisang tanpa haus memanjat karena Kancil menggunakan akalnya. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah B.

Makna Tersirat

Sementara itu, makna tersiat disebut juga makna implisit. Makna tersirat adalah makna atau arti dalam kata/frasa/klausa/kalimat yang berada di baliknya.

Untuk mengetahui makna tersirat, kita perlu membaca keseluruhan isi cerpen, baik kalimat utama maupun kalimat penjelasnya. Hal ini karena makna tersirat tidak dituliskan secara eksplisit.

Contoh Soal

Perihatikan kutipan cerita berikut ini!

Para penghuni rimba merasa kurang senang. Keangkuhan di Merak semakin menjadi-jadi. Setiap berjumpa dengan penghuni rimba lainnya, Merak selalu memamerkan bulu-bulunya itu.

“Siapa yang bisa menandingi keelokan dirku?” kata Merak berulang kali tanpa bosan-bosannya. Tentu saja, teman-temannya kian jengkel kepada Merak.

“Ah, aku ada akal untuk menyadarkan si Merak,” pikir Kancil suatu hari. Lantas Kancil membiski beberapa temannya yang lain, di antaranya Kijang, Kelinci, dan Tupai.

Pagi itu, Merak kembali pamer kepada teman-temannya. Jalannya dibuat miring-miring agar bagian bulunya dapat dilihat siapa saja.

Makna tersirat dari kutipan cerita tersebut adalah…

A. Merak tidak disukai teman-temannya karena ia sombong dan merasa tidak tertandingi kecantikannya.

B. Penghuni hutan hidup rukun, meskipun ada salah satu penghuni yang sombong karena  memiliki buku yang indah.

C. Kancil dan teman-temannya selalu menghidari menghidari Merak karena ia suka memamerkan bulu-bulunya.

D. Kancil dan teman-temannya membiarkan ulah Merak yang suka memamerkan bulu-bulunya.

Makna dalam cerpen
Pembahasan

Makna tersirat atau makna implisit adalah makna kata/frasa/klausa/kalimat yang diketahui dengan membaca keseluruhan isi, baik kalimat utama maupun kalimat penjelasnya karena tidak ditulis secara jelas.

Makna tersirat dapat dipahami setelah membaca kutipan cerita tersebut dengan saksama adalah ketidaksukaan teman-teman Merak terhadap Merak karena ia suka memamerkan kecantikan bulu-bulunya. Jadi, pilihan jawabannya adalah A.

Baca:

Makna Simbol

Simbol merupakan tanda yang terbentuk secara konvensional karena kesepakatan. Misalnya: Burung merpati merupakan simbol perdamaian. Melati putih merupakan simbol cinta suci, dan Mawar simbol cita membara.

Contoh Soal

Bacalah kutipan cerpen berikut ini!

Ayah mengamati aku dari atas sampai bawah. Ia berdiri dan menjangkau tangan kananku. Katanya, “heh, Untuk apa bunga ini? Heh.”

Aku tidak tahu alasan aku telah mencintai bunga di tanganku ini. Ayah meraihnya. Merenggutnya dari tanganku. Kulihat bungkah otot tangan ayah menggenggam bunga kecil-kecil. Aku menahan untuk tidak berteriak.

“Laki-laki tidak perlu bunga , Buyung. Kalau perempuan . bolehlah, tapi engkau laki-laki.” Ayah melemparkan bunga itu.

Aku menjerit. Ayah pergi. Ibu masih berdiri. Aku membungkuk mengambil bunga itu lalu membawanya ke kamar.

Makna dalam cerpen
Makna simbol kata “bunga” dalam kutipan  cerpen di atas adalah…

A. Bunga melambang keindahan sehingga tidak boleh diketik.

B. Bunga melambangkan kesucian sehingga hanya boleh dipandang.

C. Bunga melambangkan kelembutan sehingga identik dengan perempuan.

D. Bunga melambangkan kemurnian yang harus dilindungi.

Pembahasan

Bunga dalam kutipan tersebut melambangkan kelembutan sehingga identik dengan perempuan. Hal itu dapat dibuktikan melalui tokoh ayah bahwa laki-laki memerlukan bunga, tetapi kalau perempuan boleh memerlukannya. Jadi, pilihan jawabannya adalah C.

Demikianlah pembahasan mengenai makna dalam cerpen, baik tersurat, tersirat, dan makna simbol. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *